1
The Golden Armor Giảng Võ được vun đắp trên khu tập thể B6 Giảng Võ cũ. Sau một thời gian dài chuẩn bị phần giấy má pháp lý và giải tán mặt bằng của Dự án, chung cư The Golden Armor là chính thức ra mặt vào đầu tháng 11. nói chung Công trình gồm: 342 căn hộ, trong đó: mang 102 căn hộ tái định cư, 240 căn hô thương nghiệp, được xếp đặt xây dựng three tầng hầm, tầng 1 - hai là tầng thương mại, tầ
What is Bookmarking Page?

Bookmarking Page is a website where you can bookmark your favorite Dofollow links and manage them easily.