பெண்கள் கருத்தரிக்க சரியான வயது என்ன? | What is the right age for women to conceive?

0
44

பெண்கள் கருத்தரிக்க சரியான வயது உண்டா என்று கேட்கலாம்? நிச்சயம் உண்டு. ஒவ்வொரு பெண்ணும் உரிய வயதில் கருத்தரித்தால் ஆரோக்கியமான பிரசவம் நிச்சயம் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள்.

 

0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here